CÔNG TY CỔ PHẦN FINOM

KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM

Finom lấy chân giá trị tạo ra và sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công.

Chúng tôi luôn suy nghĩ, tìm ra phương pháp và hành động để giúp đỡ khách hàng thành công.

CHÍNH TRỰC

Cam kết trung thực, lời nói đi đôi với hành động. Nói gì làm đó, làm gì nói đó.

KIÊN TRÌ ĐẾN CÙNG

Luôn kiên định, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Luôn luôn mang trong mình tư duy "Không gì là không thể!".

VĂN HÓA YÊU THƯƠNG - TƯƠNG TRỢ ĐỒNG ĐỘI

Tại Finom, tất cả mọi người đều là cộng sự, luôn yêu thương chân thành, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt công việc. Chúng tôi không làm thay hay bao che, chân thành góp ý cho nhau, luôn thẳng thắn để cùng nhau phát triển.

Luôn suy nghĩ và đối xử với đồng đội dựa trên những giá trị, khả năng và phẩm chất tốt đẹp của họ.

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Mỗi Finomer luôn tự ý thức để nỗ lực học tập, tự cải thiện mình,. Không bao giờ tự mãn với vốn kiến thức, hiểu biết của mình.

TRÁCH NHIỆM

Mỗi Finomer luôn có trách nhiệm với công việc, không đổ lỗi và cam kết với lời hứa của mình.